امکان ساخت تمامی اجزاء موشک هدايت شونده با استفاده از پرينتر سه بعدی توسط شرکت Raytheon

شرکت های مرتبط با صنعت هوا و فضا بطور گسترده ای در حال استفاده از تکنولوژی نمونه سازی سريع و يا همان پرينت سه بعدی هستند و اين تکنولوژی حتی در ساخت قطعات مهمی مانند قطعات موتور هواپيما و يا قفلهای کمربندهای ايمنی مورد استفاده قرار می گيرد. به تازگی علاوه بر تمامی اينها از پرينتر سه بعدی در جهت ساخت قطعات مورد نياز موشک ها نيز استفاده می شود.

اخيراً محققين شرکت Raytheon موفق به ساخت نمونه جديدی از موشکهای هدايت شونده شدند که با استفاده از نمونه سازی سريع توليد شده اند. تقريباً تمامی قطعات مورد نياز اين موشک هدايت شونده از قبيل راکت موتور، قطعات راهنما و کنترل کننده و …. با استفاده از پرينتر سه بعدی توليد شده اند.

توسعه اين نوع موشک هدايت شونده با استفاده از پرينتر سه بعدی يکی از اهداف اين شرکت در جايگزينی روش نمونه سازی سريع با روشهای قديمی توليد بود که با موفقيت به انجام رسيد. در انجام اين پروژه از پرينترهای سه بعدی با تکنولوژی DLMS جهت توليد بدنه فلزی اين موشک استفاده شد. مهندسان این شرکت در حال جايگزينی روشهای قديمی با تکنولوژی های جديد هستند و اميدوارند حتی بتوانند قطعات الکتريکی را نيز با استفاده از پرينترهای سه بعدی خاص به سرانجام برسانند.

يکی از مهندسان اين شرکت در این رابطه می گوید که اين خيلی جالب و هيجان انگيز است که يک ماشين بتواند ماشين ديگری را توليد کند.

در ميان ساير پارامترها، ارزان و کم هزينه بودن اين روش توليد يکی از مهمترين پارامترهای تاثير گذار بر اين پروژه بود و اين باعث می شود تا شرکت در توليد ساير قطعات مورد نياز اين موشک نيز سعی به استفاده از روش نمونه سازی سريع نمايد. علاوه بر قيمت بسيار پائين قطعات پرينت سه بعدی شده، در دسترس بودن و نتیجه گیری سریع از اين روش باعث می شود تا مراحل طراحی نيز با سرعت بيشتری انجام پذيرد.

استفاده از روش نمونه سازی سریع باعث می شود تا مهندسين و طراحان شروع به طراحی قطعاتی نمايند که تا به حالا امکان توليد آنها با استفاده از روشهای سنتی نمونه سازی وجود نداشته است و اين خود انقلابی در صنعت نمونه سازیست.

استفاده از پرينترهای سه بعدی باعث می شود بتوانيد قطعاتی که تا به حال امکان توليد نداشته اند را نیز توليد کنید. اين موضوع بخصوص در قسمتهای مربوط به خنک کنندگی سيستم و همچنين بهينه کردن وزن قطعات توليد شده تاثير بسزايی دارد.

يکی از مشکلات کنونی اين شرکت استفاده از روش نمونه سازی سريع در توليد بردهای الکتريکی و اجزای مايکروويو است لذا تلاش می کند تا بتواند با کمک محققين ساير شرکتها و دانشگاه ها اين مشکل را حل کند.

البته بردهای الکتريکی کنونی با استفاده از پرينترهای جوهر افشان مخصوص توليد می شوند ولی اين شرکت به دنبال سيستم و يا ماشينيست که بتواند اين بردها را بصورت سه بعدی توليد کند چرا که تغییرات زیادی در نحوه طراحی اين موشکهای هدايت شونده ایجاد می شود.


Leave a Reply

لیست نوشته ها و مطالب مرتبط