استفاده از پرینتر سه بعدی برای عمل جراحی روی صورت دختر دو ساله

1

قرار است از یک پرینتر سه بعدی برای انجام یک عمل جراحی ترمیمی روی یک دختر دو ساله استفاده شود. تسا اوانز با یک مشکل نادر به دنیا آمده: او بینی و حس بویایی ندارد. در این عمل جراحی قرار است قالبی را وارد صورت تسا کنند تا پوستش کشیده شود و بعد روی صورتش بینی کاشته شود.


Leave a Reply

لیست نوشته ها و مطالب مرتبط

  • 0
  • 400
  • 99
  • 1,760
  • 248
  • 15,040
  • 90,127
  • 429,445
  • 429,445
  • 29,784

آمارگیر وبلاگ