استفاده از پرینتر سه بعدی برای عمل جراحی روی صورت دختر دو ساله

1

قرار است از یک پرینتر سه بعدی برای انجام یک عمل جراحی ترمیمی روی یک دختر دو ساله استفاده شود. تسا اوانز با یک مشکل نادر به دنیا آمده: او بینی و حس بویایی ندارد. در این عمل جراحی قرار است قالبی را وارد صورت تسا کنند تا پوستش کشیده شود و بعد روی صورتش بینی کاشته شود.


Leave a Reply

لیست نوشته ها و مطالب مرتبط