ساخت دست مصنوعی با پرینتر سه بعدی

 • -

ساخت دست مصنوعی با پرینتر سه بعدی

امروزه پروتزهای بسيار زياد و خلاقانه ای با استفاده از پرينترهای سه بعدی توليد شده و به افراد نيازمند عرضه می شود ولی خيلی از اين پروتزها و يا به عبارت ديگر دستهای مکانيکی پرينت شده قابليت کنترل ندارند و از طرفی به راحتی در اختيار همگان نیستند. تکنولوژی توليد اين نوع پروتزها بيشتر در کشورهای توسعه يافته غربیست و هشتاد درصد افراد نيازمند به اين نوع پروتزها در کشورهای در حال توسعه و ضعیف هستند. خوشبختانه پروژه بسيار جالبی به نام دست ويکتوريا در دانشگاه ويکتوريا در حال انجام است که بيشتر بر روی دو کشور گوانتامانا و نپال و همچنين کشورهای نيازمند تمرکز کرده و هدف از اين پروژه توليد پروتزهای مورد نياز برای افراد کم درآمد و محتاج در این کشورهاست.

درست است که فايل بعضی از اين دست های مصنوعی و پرينت شده در فضای اينترنت موجود است و به راحتی می توان اين پروتزها را پرينت نموده و به اقصا نقاط دنيا ارسال کرد ولی هدف از اين پروژه توليد پروتزهای شخصيست بطوريکه پروتز از کتف به پائين را پوشش دهد و قابليت کنترل نيز از اين طريق مهيا شود. اين پروژه يک پروژه بدون ديد اقتصادیست و قرار نيست نتايج آن به صورت تجاری عرضه شود. نکته بسيار مهم  از اين پروژه قابل کنترل بودن پروتز است که تمرکز زيادی روی آن شده است.

 

بر اساس نتايج ارائه شده از اين پروژه، پروتز توليد شده از سرعت حرکتی پائينی برخوردار است ولی سيستم حرکتی آن بسيار شبيه به دست واقعيست. نکته بسيار جالب در مورد اين پروژه هزينه آن است که بسيار پائين بوده و اين پائين بودن قيمت مديون استفاده از پرينتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی ليزریست که کمک شايانی به توليد قطعات مورد نياز نموده است.

 

با استفاده از اين پروتزهای پرینت شده، افراد نيازمند می توانند اميد بیشتری به زندگی داشته باشند و در انجام بسیاری از کارها نيازمند کمک ديگران نباشند و نهايتا اين موضوع می تواند به آنها در يافتن شغل مناسب کمک کند تا بتوانند به زندگی عادی برگردند.

این پروتز پرینت شده تنها يک دست مکانيکی نیست و شامل انگشتان دست، مچ ، بازو و قسمت اتصال به بدن فرد استفاده کننده می باشد که به خوبی قابل کنترل است. در طراحی اين پروتز از سيستم قفل شونده با قابليت چرخش و يک مچ ابداعی استفاده شده , از اين پروتز می توان در انجام خيلی از کارهای روزمره استفاده کرد. نحوه حرکت انگشتان اين پروتز به گونه ای طراحی شده که قابليت گرفتن خيلی از اشياء را بدون تلاش زياد داراست و همچنين قابليت چرخش مچ اين امکان را فراهم می کند که افراد به راحتی بتوانند با استفاده از قاشق و چنگال غذا بخورند.

بر اساس اظهارات توليد کننده اين پروتز، اين دست پرینت شده به راحتی می تواند توسط بيماران و بدون توجه به نوع ناتوانی آنها و اين نکته که دست آنها از چه نقطه ای قطع شده است مورد استفاده قرار گيرد. نحوه اتصال دست مکانيکی توليد شده به بدن بيمار بسيار مهم است و اين موضوع با استفاده از اسکنر سه بعدی ليزر به راحتی قابل حل است.

بطور خلاصه می توان گفت که پروتز توليد شده که به دست ويکتوريا معروف شده می تواند  تمامی نيازهای افراد نيازمند را برآورده کند. هر چند که اين پروژه بطور کامل تمام نشده و در حال پيشرفت است ولی نتايج بدست آمده تا کنون بسيار جالب و موفقيت آميز هستند.

 

ساخت دست مصنوعی با پرینتر سه بعدیپرینت سه بعدی دست مصنوعی


About Author

mohammad

پرینتر سه بعدی پرینترهای سه بعدی خدمات پرینتر سه بعدی پرینتر های سه بعدی نمونه سازی سه بعدی خدمات پرینت سه بعدی فروش دستگاه فروش پرینتر های سه بعدی نمونه سازی سریع

لیست نوشته ها و مطالب مرتبط

 • 0
 • 72
 • 20
 • 233
 • 36
 • 769
 • 10,701
 • 498,561
 • 498,561
 • 35,189